text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatalı Tırpan Kullanımı

https://www.youtube.com/watch?v=pvSKI8ZzeSI

Yukarıda linki verilmiş videodaki hatalı kullanımı anlatan, aşağıdaki bilgilendirme yazımızı okumanızı tavsiye ederiz.

Videoda Oleo-Mac marka 453 BP ERGO model sırt tipi motorlu tırpanımız misina takılı vaziyette ot biçme işinde kullanılırken görmektesiniz. Kullanıcı, normal olarak yağ ve benzin karışımı yakıtını hazırlayıp motorunu ikmal etti ve usulüne göre koruyucu aksesuarlarını takıp makinesini kuşandı ve işe girişti. Görünüşe göre gayet güzel bir şekilde otları biçmekte. Ancak gerçek bu mu? Belki biran için “işe yarıyor, otlar biçilip atılıyor, daha ne olacak ki” diyenler çıkabilir. Amma dikkatli gözlerden kaçmayacaktır. Olay sadece bir şekilde iş yapmak ta değil; doğru düzgün ve emniyetli bir şekilde yapmasını bilmek gerekiyor. İşleri, çevre ve çevredekilere sıkıntı vermeden en randımanlı biçimde halletmek lazımdır. Oysaki burada kullanıcımızın ciddi bir atlama yaptığını maalesef gözlemlemiş bulunuyoruz. Nedir? Bıçak koruyucusu takılması atlanmış. Misina başlığı takılı ama hemen yanında şaft borusu ucunda bağlanması gereken siperliği yani bıçak koruyucu grubunu göremiyoruz. Bu çok ciddi bir hatadır ve son derece tehlikeli, düşüncesizce bir iş yapılmaktadır. Nasıl ve neden? Bunu açmak istiyoruz.
Emniyet açısından en basit anlatımla, dönen misina veya disk bıçak etkisiyle fırlayan taş, toprak, çöp, diken gibi tehlikeli cisimlerin çarpması suretiyle yaralanma veya hasarlanma riskine karşı bir tedbir oluşturacaktır. Bıçak Koruyucusu, bu çerçevede, arazideki otların arasında fark edilemeyecek şekilde gizli duran taş, cam, madeni cisim ve parçacıkların fırlayıp kullanıcıya veya makinenin üzerine isabet etmemesi gibi önemli bir görev üstlenmektedir. Zira her kullanıcının başta sağlaması gereken husus emniyet olmalıdır. Lütfen her zaman, hem kendi can ve mal emniyetinizi ve hem de çevrenizi düşünerek gerekli tedbirleri özellikle alınız ve emin olunuz. İş bölgesinde tırpandan en az 15 m yarıçapla bir emniyet alanı sağlanmalıdır. Çevrenizdekilerin yaklaşmasına izin vermeyiniz ve onları uyarınız, gerekirse makineyi kapatınız.
Yeri gelmişken, konumuza diğer boyutlarıyla da derinlik kazandırmak isteriz. Yapı olarak bıçak koruyucusu, süpürgelik ve jilet ile birlikte bir bütün oluşturmaktadır. Bu jilet, misina başlığı merkezine göre belli bir mesafede yerleştirilmiştir. Öyle ki bu mesafe ölçüsü misinanın müsaade edilebilecek uzunluk ölçüsünü tarif etmektedir. Dolayısıyla misina açıldıkça uzunluğu koruyucu üzerindeki jilet marifetiyle kalibre edilmektedir. Misinanın iki taraftan çıktığı dikkate alınacak olunursa sonuçta misina uzantıları aynı boya kalibre edilerek kullanılacaktır. Kullanıcının bıçak koruyucusunu takmaması durumunda misina uzantıları olmaları gereken doğru ölçüyü aşacaktır. Misina öngörülenden daha uzun bırakıldığında yerle ve otla temas çizgisi büyüyecek ve bu durum sonuçta aktarma aksamı ve motora gelen yükü attıracaktır. Nasıl daha fazla yük geldiğini açıklamak bakımından bir örnek üzerinden inceleyebiliriz. Diyelim ki misina uçları kalibre boyundan %10 daha uzun bırakıldı, bu durumda makine ve motor %10 değil, tam %20 daha fazla yüklenmiş olmaktadır. Buna dikkatiniz çekerim. Bu hesaba göre misina %25 daha uzun bırakılsa o takdirde gelen yük bu sefer %50 daha fazla olacaktır. Görüldüğü üzere makineyi üretim hesabının %50 fazlası nispetinde bir zorlanmayla karşı karşıya bırakmış oluyoruz. Muhakkak ki malzeme hesabında birtakım paylar öngörülmüştür. Bu sayede belki bir miktar idare edilebilinir, lakin en azından şaft, yatak, dişli, motor vb. teferruatıyla makinemizin ömrünü ciddi biçimde kısaltıyoruz demektir. Tabii ki haddinden fazla zorlanmaya maruz bırakılan bir şaft, en çok deforme olur veya kırılırken diğer taraftan motor için durum bazen bundan vahim sonuçlanabilir. Gücünün sınırında hatta üzerinde çalıştırılan bir motorda karşılaşılan en tipik olay hararet yapmasıdır, hele ki tırpan gibi 10.000 devir/dakika hızla çalışan bir motorda. Hararet yapan bir motorun piston ve silindir yüzeylerinde meydana gelen hasarlar ise ciddi seviyelere ulaşabilir, yani motor revizyonu ihtiyacı ile karşılaşabilirsiniz. Burada sadece misinanın doğru ölçüsünden biraz uzun bırakıldığı bir vakayı tahlil etmiştik. Bir de sahada bunun bir adım ötesi olduğunu hatırlayalım. Misina iki taraftan uzamaktadır. Kalibre edildiğinde iki uç birbirine eşit boyda olmasına karşılık, koruyucu takılmadığı durumda, iki uç farklı boylara uzayabilmektedir. Bu durum en kötü bir sonuçtur. Çünkü iki ucun farklı boyda olması, dengesizlik demektir, dengelenmemiş bir döner cisimde ise bir tarafa doğru çeken bir bileşke kuvvet meydana gelecektir. Dengelenmiş, düzgün bir sistemde böyle bir kuvvet olmazken yani bileşke kuvvet sıfır değerini alırken, dengesiz bir sistemde üstüne üstlük ekstradan bir kuvvet sahibi olunmuş olur. Adeta dişli kafasını kastırmaya, sıkıştırmaya, bükmeye çalışmak gibi bir etki yaratacaktır. Böyle hesap dışı bir kuvvet sonuçta, tüm aktarma aksamının, dişliler, rulmanlar, yataklar, şaft ve arkasından motorun gereksiz bir şekilde hırpalanmasına yol açar. Dolayısıyla basit bir misina ölçüsü meselesi makinenizin tahrip olması noktasına sizi götürmüş olur.
Sadece buraya kadar üzerinde durulan emniyet ve yüklenme şartları dahi koruyucu ile çalışmanın ne denli önem arz ettiğini kavramamıza yeterlidir. Yine de biz bir iki hususu daha belirtmek isteriz. Böyle zorlanarak çalışan bir makine ister istemez gürültülü çalışacaktır, beklenmedik arızalar görülebilecektir. Kullanıcı sağlığı açısından da meseleye bakmamız gerekir. Bu tür bir düzgün olmayan çalışma şekli makineyi hırpaladığı gibi onu kavrayan ve yönlendiren kullanıcıyı da tabii ki rahatsız edecektir. Ellerde, omuzlarda normalde görülmeyecek tarzda sıkıntılar, ağrılar peyda olabilecektir. Bütün bunların üzerine bir de yakıt ekonomisine bakılması gerekir. Uygun olmayan şartlarda çalıştırılan bir motor kaldı ki zaten 10.000 devir/dakika hız yapan bir motor, düşünün benzini nasıl ziyan edecektir. Günümüzde yakıt ekonomisi özellikle dikkat göstermemiz gereken başlıca konulardan birisidir. Motorlarımızı zorlamadan, en uygun şartlarda çalıştırmalı ve belli aralıklarla dinlendirmeliyiz. Kullanıcı kendisi dinlendiği gibi, makineyi de dinlendirmeli, bu fırsatla temizlemeli ve bakımını yapmalıdır ki uzun ömürlü, randımanlı bir çalışma elde edilebilsin, beklenmedik arızalar, kazalar başımıza gelmesin.
Yetkili servislerimiz siz değerli müşterilerimize hizmet sunmaya devam etmektedir. Ancak servis raporları incelendiğinde arıza sebepleri arasında yaygın olarak bir takım ihmaller olduğu maalesef müşahede edilmektedir. Kullanıcıların zaman kazanmak, işi çabuk bitirmek vb. gerekçelerle yapacağı bu gibi atlamalar bir takım olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Servis uzmanlarımızın yapacağı açıklamaları lütfen dikkate alınız. Ortaya çıkabilecek tablonun bedeli müşterilerimiz için bir sıkıntı olmasın. Servislerimizin değerlendirme sınırları teknik bakımdan bellidir, müşterilerimiz gerekli anlayışı göstermektedirler. Zira her durumda bedeli cebinizden çıkmaktadır. Makinelerimize sahip çıkmamız ve doğru kullanarak azami fayda elde etmemiz her bakımdan menfaatiniz icabıdır.
Videomuz yanlış bir örnek üzerinden vatandaşlarımızın dikkatini çekerek, doğruları ve önemlerini hatırlatmayı amaçlamıştır. Faydalı olduğunu umuyoruz. Bundan sonra da motorlu tırpanınızla çalışırken bıçak koruyucunuzu eksik etmeyeceğinizi biliyoruz, yukarıdaki açıklamaların bunun sebepleri hakkında bir bilinçlenme sağlayacak olması ve milli servetimiz olarak değerlendirdiğimiz ürünlerimizin tercih görmesi bizi ziyadesiyle sevindirmektedir. İzleyen vatandaşlarımıza teşekkür eder, başarılı çalışmalar dileriz.